Den totala förvandlingen

Minns ni den tid då det var okej att reflektera över omgivningen eller kanske rent av till och med prata med andra människor?

Idag lever vi i ett samhälle där kommunikationen på gott och ont mer eller mindre förhåller sig obegränsad. Vi kan med den revolutionerande teknik vi blivit välsignade med kommunicera oavsett tid, plats och situation. Denna ständiga tillgänglighet har i grunden förändrat såväl beteende som känslor. Att vara nåbar i alla tänkbara lägen är en fantastisk möjlighet så länge det genomförs på rätt sätt. Det känns på många sätt som att det alltid förhållit sig så här men ska sanningen fram går det här bara cirka ett decennium tillbaka. Våra komplexa hjärnor har inte lyckats hänga med i den här ofantligt snabba utvecklingen.

Då och nu

Telefonen var en banbrytande uppfinning eftersom det gav människan möjlighet att kommunicera utan att nödvändigtvis behöva ses. När Alexander Graham Bell 1876 lyckades ta patent på detta fenomen skapades helt nya förutsättningar. Telefonen var sedan en stor del av det långa 1900-talet där vår planet fick sin beskärda del av världsomfattande händelser. Den fasta telefonen var placerad på en specifik plats utan att för den delen vara bärbar. Människan gav sig alltjämt ut i den ovissa världen varje gång denna plats lämnades.

Efter att telefoni kombinerats med datorstyrda växlar gick allt i ett rasande tempo. Telefonen blev bärbar för att därefter bli mobil. Det som från början var en fast telefon anpassad till bilen blev i slutändan hela världens favoritleksak. Utan det här hade aldrig https://precisely.se/sv/ fått utrymme att uppenbara sig.

Nya Tider

De senaste två decenniernas radikala teknikutveckling saknar motstycke historiskt sett. Mänskligheten har fått ta del av en aldrig tidigare skådad förändring som skapat såväl möjligheter som begränsingar. Idag är mobiltelefonerna en slags teknisk förening av både dator, musikspelare, telefon, GPS, Kompass, Karta och mycket mer. Vi har hela världens information i fickan där appar mer eller mindre styr vår vardag. Det här kan skapa den där goda känslan av underlättning men kan på samma gång paradoxalt nog gå över i ett onaturligt avståndstagande till den fysiska världen.

Ska fördelarna överväga nackdelarna krävs det att den stora massan hittar den ack så viktiga balansen för att ett jämviktsläge ska kunna uppnås.

woodie